Lediga jobb som Avdelningschef, kommun i Mellerud

Se lediga jobb som Avdelningschef, kommun i Mellerud. Genom att välja en specifik arbetsgivare kan du även välja att se alla jobb i Mellerud som finns hos arbetsgivaren.

Tillväxtchef

Vad kul att du är intresserad av oss! Melleruds kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats genom att värna om en god arbetsmiljö med hög delaktighet. Vår organisation bygger på öppenhet, ärlighet och integritet. För oss är trygg välfärd för alla generationer och omtanke för varandra två viktiga grundpelare. Vi är den lilla kommunen med de stora möjligheterna, våra verksamheter karaktäriseras av korta beslutsvägar där du som medarbetare verkl... Visa mer
Vad kul att du är intresserad av oss!
Melleruds kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats genom att värna om en god arbetsmiljö med hög delaktighet. Vår organisation bygger på öppenhet, ärlighet och integritet. För oss är trygg välfärd för alla generationer och omtanke för varandra två viktiga grundpelare.
Vi är den lilla kommunen med de stora möjligheterna, våra verksamheter karaktäriseras av korta beslutsvägar där du som medarbetare verkligen kan göra skillnad med ditt engagemang.
Ditt uppdrag
Är du en person som söker en stimulerande ledartjänst i en hanterbar kommunstorlek där du blir en del av vårt härliga team som leder kommunens tillväxt mot framtiden.
Som tillväxtchef i Melleruds kommun blir du en viktig del i att göra platsen Mellerud ännu mer attraktiv. Direkt underställd kommunchefen och i samarbete med övriga chefer och medarbetare leder du det strategiska arbetet och skapar en utvecklingsinriktad organisation. Dina ansvarsområden kommer att vara näringslivsfrågor, marknadsföring av platsvarumärket, turism och evenemang, folkhälsa och föreningssamordning samt ansvaret för sport- och friskvårdcenter Rådahallen. Du kommer även att ha nära samarbete med kultur- och ungdomsverksamheten i kommunen.
Du kommer att vara chef för tillväxtenheten som idag har ca femton medarbetare. Där ingår en verksamhetsledare på Rådahallens badanläggning tillsammans med ca tio personal. Ansvarsområdet kan komma att växa något med ytterligare funktioner.
Melleruds kommun fortsätter sitt systematiska arbete kring befolkningstillväxt där vårt platsvarumärke kommer att utgöra en god plattform. I den mindre kommunen är det både möjligt och nödvändigt att alla arbetar med ett gemensamt ansvar, en känsla av sammanhang och att alla frågor ingår i samma helhetsbild. Vi har flera pågående samverkansprocesser med andra kommuner och planerar att utveckla detta ytterligare de kommande åren där vi tillsammans hjälps åt med ökad effektivitet och spetskompetens för att klara samhällsuppdraget och fortsätta utveckla våra kommuner.
Kvalifikationer
Du har en bakgrund med eftergymnasial utbildning och erfarenhet av strategiskt ledningsarbete från kommun eller större organisation/företag. Erfarenhet av tillväxtfrågor och samverkansprojekt är meriterande. Stor vikt läggs på personliga ledaregenskaper och social förmåga.
Du kan självständigt driva utvecklings- och framtidsfrågor inom området, initiera och genomföra nödvändiga förändringar men även vara inriktad på att arbeta operativt när så krävs. Du besitter ett kommunikativt, utvecklingsinriktat och tillitsbaserat ledarskap samt en god vana av att samverka med olika parter och aktörer både internt och externt. Du har förmåga att bidra till ett positivt arbetsklimat och trivsel där delaktighet och engagemang genomsyrar såväl den egna enheten som arbetet tillsammans med kommunens övriga chefer och externa aktörer. Du har kunskap och förståelse för den politiska processen som styr kommunal verksamhet.
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Melleruds kommun tillämpar tobaksfri arbetstid. Urval och intervjuarbete kan komma att ske löpande under ansökningsperioden och vi kan kalla till intervju innan sista ansökningsdatum. Vid behov kan provanställning komma att tillämpas. I Melleruds kommun tillämpas individuell lönesättning, ange därav löneanspråk i din ansökan. Alla kontakter behandlas inledningsvis med sekretess och diskretion.
Väljer du att flytta till Melleruds kommun erbjuder vi ett flyttbidrag.
Vi har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

För oss är det viktigt att ta vara på mångfalden och bemöta människor med respekt oavsett ålder, kön, religion eller etnisk bakgrund. Som arbetsgivare är vi alltid öppna för att tillvarata nya kompetenser.
Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Sektorchef till IFO - Mellerud och Bengtsfors Kommun

Bengtsfors kommun och Melleruds kommun har för avsikt att samarbeta om det sociala verksamhetsområdet. Med sociala verksamhetsområdet avses vård och omsorg, individ- och familjeomsorg samt LSS, socialpsykiatri och daglig verksamhet. Samarbetet avser styrning och ledning av verksamheterna. Socialförvaltningen i Melleruds Kommun och Bengtsfors Kommun väljer nu att gemensamt rekrytera en sektorchef IFO för att tillsammans stärka upp i den sociala omsorgen. ... Visa mer
Bengtsfors kommun och Melleruds kommun har för avsikt att samarbeta om det sociala verksamhetsområdet. Med sociala verksamhetsområdet avses vård och omsorg, individ- och familjeomsorg samt LSS, socialpsykiatri och daglig verksamhet. Samarbetet avser styrning och ledning av verksamheterna.

Socialförvaltningen i Melleruds Kommun och Bengtsfors Kommun väljer nu att gemensamt rekrytera en sektorchef IFO för att tillsammans stärka upp i den sociala omsorgen. Vi söker en ansvarsfull, engagerad och nytänkande sektorchef till individ och familjeomsorg som kan fullfölja sektorns och kommunernas påbörjade förändrings - och utvecklingsarbete med starkt fokus på att skapa struktur och förändring. I mindre kommuner är avstånden mellan verksamheterna mindre och vi arbetar alltid för ett nära samarbete i alla riktningar. Sektorchefen är direkt underställd socialchef och du ingår i en ledningsgrupp tillsammans med övriga sektorchefer. Utgångspunkten är att bidra till utveckling av hela socialförvaltningen utifrån en gemensam helhetssyn och målbild. Vill du var med i den utvecklingsresa vi påbörjat ska du definitivt söka denna tjänst!

Din sektor ansvarar för myndighetsutövning gällande barn och ungdom, bistånd, missbruk samt försörjningsstöd. Det finns även familjebehandlare, öppenvård för vuxna med missbruk/beroende samt ett stödboende. Området består av två enhetschefer i Mellerud samt två enhetschefer i Bengtsfors som är direkt underställda dig. En spännande del i arbetet är att delta i olika nätverk där ni inspireras av varandra och driver gemensamma utvecklingsfrågor både i Dalsland men även i Fyrbodal. Du kommer att vara en viktig kugge till att utveckla samarbetet mellan Mellerud och Bengtsfors för en gemensam sektor för IFO.

Vem är du?
Vi söker dig som har socionomexamen eller utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har erfarenhet av chefsrollen och vi ser det som starkt meriterande om du tidigare arbetat i en strategisk chefsroll. Du har erfarenhet från en politiskt styrd organisation samt myndighetsutövning. Du har även erfarenhet av personal-, arbetsmiljö-, verksamhets- och budgetansvar. Vi förutsätter att du har god kunskap om lagar, förordningar och rättspraxis utifrån din specifika roll. Du är en god kommunikatör som verkar nära verksamheten tillsammans med dina enhetschefer. Körkort är ett krav.
Som sektorchef har du ansvar för arbetsledning, coachning och utveckling av enhetschefer. Du leder det operativa förändringsarbetet och svarar för att målen i verksamhetsplanen uppfylls. I din roll är du en förebild för det systematiska arbetet med att utveckla kvalitet och professionalitet i mötet med brukare och medborgare. Din ledarskapsförmåga grundar sig i ett gott bemötande och du är inte rädd att fatta beslut. Du är skicklig på att upprätta strategier och handlingsplaner samt verkställa dessa för att klara de ekonomiska ramarna och tillsammans med dina enhetschefer bedriver du verksamheten kostnadseffektiv mot uppsatta mål.


Övrig information
I denna rekrytering kan arbetspsykologiska tester komma att användas som en del av urvalsarbetet. Om du som person är känd för att vara förändringsbenägen, tänka nytt, vara handlingskraftig samt uthållig är du varmt välkommen med din ansökan! Varmt välkommen med din ansökan till [email protected] Visa mindre